English French Portuguese Spanish
Прошел четвертый хурал в Нью-Джерси

28.09.14

По приглашению  калмыкской  и бурятской диаспоры  в 2011 году  Институт Хамбо Ламы Итигэлова  провел выставки и презентации  «Феномен Хамбо Ламы Итигэлова» городе Хауэл штата Нью-Джерси, Буддийской центре в Нью-Йорке,  Филадельфии,  Бруклине и в посольстве Монголии в Вашингтоне. Выставка   вызвала большой интерес и по окончании ее,  мы  передали информационные материалы и часть  экспонатов  бурятскому землячеству в США. Тогда нашими земляками было принято решение проводить Хурал в день возвращения Хамбо Ламы Итигэлова в 4 день второго осеннего месяца. Традиционно  в этот день проводится хурал в дацане, расположенном в г. Хауэл, штат Нью Джерси. Предлагаем посетителям сайта материалы проведенного  хурала 28 сентября 2014 года. Это четвертый хурал, посвященный XII  Пандито Хамбо Ламе Итигэлову,  проведенный в США.

1.    Пресс-релиз на бурятском языке

ЭХЭ НЮТАГАА ДУРСАБА
Алас холын Америкэдэ ажаһуудаг буряад зоной эблэл 12-дохи Пандидо хамба лама Даша-Доржо Итигэловэй эрдэни мүнхэ бэедэ зорюулагдаһан выставкэ-уншалга сентябриин 28-да Нью-Джерси штадта оршодог «Ницан» дасанда үнгэргэбэ. Дулаахан нарлаг үдэр эндэ 90 зон суглараа. Дасангай ламанар амгалан байдалай, монгол шуһата улад түмэнэй жаргалтай, энхэ элүүр ажаһуухын тула маани уншаа. Монгол-Америкын соёлой эблэлэй президент Санж Алтан, тус эмхиин гэшүүн Б.Чингэлту, «Үбэр-Монголой хүнэй эрхын мэдээлэлэй үртѳѳнэй» эдэбхитэд Т. Энхбат, У. Чулуу, Б. Түмэн-Үлзы, Монголой заншалта соёлой фондын президент Д. Бямбахуу,Ketty Ombadykow sekretar Nitsan болон бусад хальмаг, халха монголшууд буряад зоной энэ арга хэмжээе халуунаар дэмжэлсэжэ ерэлсээ. Khadag ,arshaan, sanzai otpravil institute Itegelov Yanzhima Vasilieva.Хальмаг зоной «Улаан залаата» телестудиин оператор А. Надбитов гоё һайхан зурагуудые буулгажа абаа.
Энэ хэмжээн таба-зургаан жэлэй туршада ехэ һайнаар үнгэргэгдэнэ. Эмхидхэлэй ажалда эдэбхитэйгээр хабаадалсагшадай нэгэн Зоригто Чимитдоржиной хэлэһээр, «Пандидо хамба лама Даша-Доржо Итигэловэй нэрэмжэтэ энэ хэмжээн холо газарта байгааша буряад зоной, мүн бүхыдѳѳ монгол туургатанай нэгэдэжэ, нягтаржа, бэе бэеэ дүнгэлсэхэ, хэлэеэ, соёлоо һэргээхэ, үхи хүүгэдээ элинсэг хулинсагайнгаа заншалаар һургаха зорилготой мүн». Пандидо хамба лама Д-Д. Итигэловэй гайхамшагта наһан тухай хѳѳрэһэн зохидхон выставкэ дэлгээтэй, Багшын абажа ябаһан хэрэгсэлнүүд мүн лэ табяатай байгаа. Залуушуул, үхи хүүгэд, дунда наһанайшье зон эндэ ерэжэ, нютаг зонтоёо уулзаа, выставкэ һонирхоо, аршаанһаа, хадагһаа хүртэлсѳѳ, наадаа . С.Бакшеев, Б.Манзарханов, Б.Соктоев, Э. Доржиев, Ч.Маланов , Bazyr Auysheev , Oleg Badmaev. болон бусад түргэн хугасаанда шатар наадаа. Үндэһэн арадайнгаа эдеэ хоол – бууза, таһалһан талхатай шүлэ, һүтэй ногоон сай зон амталжа, сэдьхэл тэниглэн, һонин һорьмойгоо яаралгүй хѳѳрэлдэн тараа бэлэй. Америкэдэ ажаһуудаг буряад зоной эблэлэй эдэбхитэдэй – Д. Цыбиковагай, Г. Буд гэгшын, З. Чимитдоржиной, А. Цыдыповай, Д. Бальжитовагай, Э. Доржиевай, Олег Badmaev,Irina Gomboin, Chingis Zhigmitdorzhiev зониие машинаараа түлѳѳһэгүй асарһан Оскар жолоошыншье аша габяаень үндэрѳѳр сэгнэмээр. Vse eto velos na buryatskom.
Иигэжэ эхэ нютагһаа алас холо байбашье, буряад угсаатан монгол шуһата аха дүүнэртэеэ нэгэдэжэ, заншалта соёлоо, хэлээ һэргээхэ талаар һонин-һонин арга хэмжээнүүдые үнгэргэжэл байдаг.

Ирина Гомбоин, Нью-Йоркһоо.


2. Видеоматериал

Dim lights Embed Embed this video on your site

Ссылка на видеоматериал http://www.youtube.com/watch?v=Dvqo20lq0s8&;

 

Институт Пандито Хамбо Ламы Итигэлова

 

Яндекс.Метрика

Поиск по сайту